Cena vodného a stočného a kvalita vody ve svazku SVK Žďársko

SVK Žďársko SVK Žďársko

Cena vody

 

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných Vodárenskou akciovou společností, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2019 s účinností od 1. 1. 2019.

 

 

Vodné

Stočné

Celkem

Cena s DPH 2019

58,00 Kč/m3

41,20 Kč/m3

99,20 Kč/m3

Cena bez DPH 2019

50,43 Kč/m3

35,83 Kč/m3

86,26 Kč/m3

Cena s DPH 2018

54,50 Kč/m3

40,40 Kč/m3

94,90 Kč/m3

Absolutní nárůst ceny s DPH

3,50 Kč/m3

0,80 Kč/m3

4,30 Kč/m3

Procentní nárůst s DPH

6,4 %

2,0 %

4,5 %

 

 

Cena vody je tvořena především poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na obnovu infrastruktury. Dokumentuje to níže uvedený graf aktuální struktury skladby ceny vodného a stočného:

 

 

 

Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody,
za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 26,4 % z ceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného činí 30,1 % z ceny.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 16,6 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 25,0 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %.

Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišuje díky nájemnému ve výši 104.835.000,-- Kč nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí.

Kromě růstu nájemného nejvíce ovlivňuje růst ceny pro vodné a stočné zejména skokové zvýšení ceny elektrické energie (více než 30 % nárůst), dále cena povrchové vody, cena pohonných hmot, cena chemikálií a v neposlední řadě i nárůst mezd.

 Žďár nad Sázavou 29. 11. 2018

  

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.

předsedkyně předsednictva

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, v. r.

ředitel divize

Vodárenské akciové společnosti, a. s.